Strona główna

Redakcja czasopisma Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Advances in Hygiene and Experimental Medicine) informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. wydawcą czasopisma jest Sciendo (De Gruyter Poland Sp. z o.o.). Na stronie internetowej https://sciendo.com/journal/AHEM ukazują się kolejne artykuły. Materiały do rozpatrzenia do publikacji w czasopiśmie należy składać on-line poprzez system Editorial Manager, dostępny w zakładce Submit (https://www.editorialmanager.com/phmd).

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej są czasopismem naukowym afiliowanym w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W czasopiśmie publikowane są artykuły z dziedziny medycyny doświadczalnej i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem: immunologii, onkologii, biologii komórki, mikrobiologii i genetyki. Wszystkie publikacje czasopisma dostępne są w formule Open Access zgodnie z zasadami licencji Creative Commons.

Do 2004 roku publikowano w Postępach Higieny i Medycyny Doświadczalnej prace tylko w języku polskim. W 2005 roku rozpoczęto przyjmowanie artykułów w języku angielskim. Od 2022 roku czasopismo publikuje wyłącznie prace anglojęzyczne. Wiąże się z tym upowszechnianie angielskiej wersji tytułu czasopisma.

Skip to content